Dự thảo

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đườngthủy nội địa, vùng nước cảng biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 22/06/2022

Ngày kết thúc: 27/06/2022

Số lượt xem: 45

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới