Dự thảo

Công khai nội dung dự thảo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường "dự án đầu tư xây dựng nhà máy cơ điện Thái Hưng tại thị trấn An Bài"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 28/04/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 134

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới