Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Đầu tư nhà máy sứ mỹ nghệ, sứ dân dụng xuất khẩu và chế biến nguyên liệu cung cấp cho ngành sứ" của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 28/07/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 75

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới