Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cầu nghìn" tại xã An Thanh và thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình do Tổng công ty IDICO-CTCP làm chủ đầu tư

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Tổng công ty IDICO-CTCP

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 08/06/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 127

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới