Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ cơ khí J&W Việt Nam"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật J&W

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 18/06/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 92

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới