Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy sản xuất bánh kẹo công nghệ cao và hệ thống bảo quản nông sản" tại Cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư

Văn bản dự thảo mới