Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp an ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - Giai đoạn I (Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần sợi EIFFEL)

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần sợi EIFFEL

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 31/05/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 73

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới