Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Bệnh viện phụ sản tư nhân An Đức"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty Cổ phần thương mại An Đức

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 07/06/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 55

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới