Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Nhà máy Keystone Electrical Việt Nam (Giai đoạn 1) của Công ty TNHH Keystone Electrical Việt Nam

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Keystone Electrical Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 28/05/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 137

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới