Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất, gia công các loại sản phẩm đồ chơi trẻ em - Công ty TNHH Fantasy Tech"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Fantasy Tech

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 22/05/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 134

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới