Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy sản xuất bia và nước giải khát" của Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 22/05/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 68

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới