Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Sản xuất nhựa biến đổi tính chất và sản xuất đèn led thông minh

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH công nghệ Siliver Age Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 15/05/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 61

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới