Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Bơm XingYu Việt Nam"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH công nghệ Bơm Xingyu Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 14/05/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 79

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới