Dự thảo

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy công nghệ cao (Nhà máy Tân Đệ 8)

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 23/04/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 106

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới