Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vinaspace

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 16/04/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 85

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới