Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm hoạt hình thông minh cho trẻ em phục vụ xuất khẩu"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 23/05/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 33

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới