Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Công ty TNHH Innoflow Vina" tại Cụm Công nghiệp Đô Lương, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Innoflow Vina

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 13/05/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 46

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới