Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy gia công và lắp ráp sản phẩm ngũ kim, sản phẩm nhựa, xử lý bề mặt ngũ kim và sản xuất thùng giấy"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Top Pereformance Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 05/12/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 101

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới