Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Công ty TNHH dệt may xuất khẩu Thành Công

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH dệt may xuất khẩu Thành Công

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 01/12/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 87

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới