Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy sợi công nghệ cao Dragontextiles 2

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Dragontextiles 2

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 08/11/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 143

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới