Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Đầu tư mở rộng xưởng sản xuất giầy da, giầy vải xuất khẩu

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH da giầy xuất khẩu Thành Phát

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 08/11/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 115

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới