Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 01/11/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 86

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới