Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sông Trà tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà làm chủ đầu tư

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 13/04/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 38

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới