Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy may công nghệ cao (Nhà máy Tân Đệ 6)

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 31/10/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 101

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới