Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà máy thức ăn chăn nuôi Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 19/10/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 115

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới