Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi Lê Lợi tại xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH chăn nuôi Lê Lợi

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 19/10/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 72

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới