Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy may Sơn Hà 4 tại CCN Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Sơn Hà

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 10/05/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 97

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới