Dự thảo

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Sản xuất phụ tùng ô tô tại Thái Bình" địa điểm Lô F, KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 09/08/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 54

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới