Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH đầu tư và phát triển nhà ở Nguyên Xá

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 58

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới