Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Bệnh viện đa khoa Phúc Sơn

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần y tế Phúc Sơn

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 27/09/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 39

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới