Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy An Thái" do Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái làm chủ dự án

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 31/05/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 191

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới