Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư Khu liên hiệp công nghệ nguyên phụ liệu dệt may Thăng Long - Đại Việt

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 24/02/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 384

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới