Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy Ohsung vina Thái Bình - Giai đoạn I"

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH Ohsung vina Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 27/09/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 104

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới