Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình và đầu tư xây dựng trung tâm điều hành, dịch vụ Đài Tín

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần Khai Phát Đài Tín

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 19/09/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 95

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới