Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy đóng tàu và nhà máy may xuất khẩu Đại Dương" xã Thuỵ Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty cổ phần Đại Dương

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 14/02/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 463

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới