Dự thảo

Công khai báo cáo đề xuất cấp cấp Giấy phép môi trường của Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 23/11/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 57

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới