Dự thảo

Công khai nội dung dự thảo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án của "Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình" tại xã Hoà Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty Cổ phần xăng dầu đầu khí Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình

Ngày bắt đầu: 20/06/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 111

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới