Dự thảo

Công khai nội dung dự thảo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Công ty TNHH thực phẩm Rich beauty Việt Nam" tại Khu Cảng cá Tân Sơn, thôn Quang Lang Đoài, xã Thuỵ Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Môi trường

Cơ quan soạn thảo: Công ty TNHH thực phẩm Rich beauty Việt Nam

Cơ quan thẩm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 17/06/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 130

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới