Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Đồng xã Văn Cẩm (Hạng mục: Nhà học 4 tầng 20 phòng học)"
Ngày bắt đầu: 03/03/2023 Ngày hết hạn: 18/03/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai báo cáo đề xuất cấp cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư Khu liên hiệp công nghệ nguyên phụ liệu dệt may Thăng Long - Đại Việt
Ngày bắt đầu: 24/02/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Hạ tầng khu dân cư Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ"
Ngày bắt đầu: 23/02/2023 Ngày hết hạn: 09/03/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy đóng tàu và nhà máy may xuất khẩu Đại Dương" xã Thuỵ Hải, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 14/02/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các Văn bản kèm theo
Ngày bắt đầu: 06/02/2023 Ngày hết hạn: 15/03/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Xây dựng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà"
Ngày bắt đầu: 02/02/2023 Ngày hết hạn: 17/02/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Thái Bình - Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 16/01/2023 Ngày hết hạn: 30/01/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây và TBA 110kV Trà Linh, tỉnh Thái Bình"
Ngày bắt đầu: 16/01/2023 Ngày hết hạn: 30/01/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án "Đường Lê Quý Đôn kéo dài (phía Nam), thành phố Thái Bình
Ngày bắt đầu: 13/01/2023 Ngày hết hạn: 27/01/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo mới