Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy công nghệ cao (Nhà máy Tân Đệ 8)
Ngày bắt đầu: 23/04/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư
Ngày bắt đầu: 16/04/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Nhân (phần mở rộng) - Giai đoạn 1"
Ngày bắt đầu: 15/04/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Giai đoạn 01 của dự án Xây dựng và kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài
Ngày bắt đầu: 15/04/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Đức Chính, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương (phục vụ giải phóng mặt bằng và mở rộng khu dân cư)"
Ngày bắt đầu: 08/04/2024 Ngày hết hạn: 23/04/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở: "Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất kinh doanh"
Ngày bắt đầu: 05/04/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy sản xuất các loại găng tay y tế và sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trang trí, bằng nhựa, ngũ kim
Ngày bắt đầu: 01/04/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy may gia công và sản xuất dép vải xuất khẩu"
Ngày bắt đầu: 26/03/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Phía Bắc Quốc lộ 39, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 22/03/2024 Ngày hết hạn: 06/04/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng tuyến đường vào CCN Ninh An, huyện Kiến Xương"
Ngày bắt đầu: 11/03/2024 Ngày hết hạn: 26/03/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo mới