Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm hoạt hình thông minh cho trẻ em phục vụ xuất khẩu"
Ngày bắt đầu: 23/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Công ty TNHH Innoflow Vina" tại Cụm Công nghiệp Đô Lương, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng
Ngày bắt đầu: 13/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Sau, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ"
Ngày bắt đầu: 05/05/2022 Ngày hết hạn: 19/05/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vải túi khí Asahi Kasei Việt Nam"
Ngày bắt đầu: 05/05/2022 Ngày hết hạn: 19/05/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 17/03/2022 Ngày hết hạn: 29/04/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sông Trà tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà làm chủ đầu tư
Ngày bắt đầu: 13/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án nhà máy GreenWorks Thái Bình Việt Nam"
Ngày bắt đầu: 21/03/2022 Ngày hết hạn: 04/04/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công giầy thể thao xuất khẩu" tại Khu Công nghiệp Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ
Ngày bắt đầu: 14/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy may công nghệ cao" tại Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 08/03/2022 Ngày hết hạn: 22/03/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo mới