Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất gạch granit, sứ mỹ nghệ và bàn cầu vệ sinh thông minh (Nhà máy Hảo Cảnh 5)
Ngày bắt đầu: 12/07/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh cao cấp (Nhà máy Hảo cảnh 3)
Ngày bắt đầu: 12/07/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án" Phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình"
Ngày bắt đầu: 11/07/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án "Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao và bê tông thương phẩm"
Ngày bắt đầu: 10/07/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư
Ngày bắt đầu: 10/07/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án Công ty TNHH Xuli Cargo Control (Viet Nam)
Ngày bắt đầu: 05/07/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình" tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 05/07/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Hạ tầng khu dân cư thôn Mộ Đạo 2, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương (phục vụ GPMB và mở rộng khu dân cư)"
Ngày bắt đầu: 28/06/2024 Ngày hết hạn: 13/07/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Xây dựng nhà máy sản xuất nhôm hợp kim"
Ngày bắt đầu: 26/06/2024 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của "Dự án Hạ tầng điểm dân cư thôn Hương Ngải, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh TB
Ngày bắt đầu: 20/06/2024 Ngày hết hạn: 05/07/2024
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Văn bản dự thảo mới