A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục 13: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

 1.   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Công chức, viên chức nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Cơ quan xây dựng bổ sung, hoàn thiện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ;

- Nếu đủ điều kiện thì tổ chức thẩm định, thông báo kết quả thẩm định cho Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Bước 4: Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo thông báo, nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Công chức, viên chức nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào phần mềm theo dõi; viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; lập phiếu giao nhận hồ sơ chuyển về Sở TNMT để tổ chức thẩm định.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Cơ quan xây dựng bổ sung, hoàn thiện.

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét.

Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ:

- Nếu chưa hoàn chỉnh, sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (trở lại bước 4);

- Nếu đã hoàn chỉnh, tham mưu cho Lãnh đạo Sở TNMT lập báo cáo UBND tỉnh về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

2.   Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở TNMT - Trung tâm Hành chính công tỉnh.

3.   Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đề nghị thẩm định:

+ 01 Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

+ 09 Bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của dự án (bản chính);

+ 09 Bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

- Hồ sơ chỉnh sửa, hoàn thiện:

+ Một (01) văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định;

+ Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược kèm theo một bản được ghi trên đĩa CD;

+ Một (01) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.   Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian lập báo cáo UBND tỉnh về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh.

5.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

6.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan.

7.   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định, Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

8.   Kinh phí thẩm định: Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

9.   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đơn đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược;

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược;

- Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Mẫu văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

10.   Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải có đủ các điều kiện dưới đây:

- Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược;

- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá môi trường chiến lược; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

11.   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.


Nguồn: sotnmt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 995
Hôm qua : 1.566
Tháng 09 : 36.535
Năm 2020 : 309.939