Thủ tục 1: Cho thuê đất (Trường hợp 11)

Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trường hợp nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (thực hiện dự án mới)

Thủ tục 1: Cho thuê đất (Trường hợp 22)

Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với tổ chức kinh tế trường hợp đang sử dụng đất (trước ngày 01/7/2004) nhưng chưa làm thủ tục thuê đất (trường hợp có điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất so với mục đích đang sử dụng)

Thủ tục 1: Cho thuê đất (Trường hợp 21)

Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế trường hợp đang sử dụng đất (trước ngày 01/7/2004) nhưng chưa làm thủ tục thuê đất (trường hợp có điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất so với mục đích đang sử dụng)

Thủ tục 1: Cho thuê đất (Trường hợp 4)

Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với tổ chức kinh tế không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 394
Hôm qua : 1.053
Tháng 10 : 23.899
Năm 2020 : 341.924