THỦ TỤC 13. THỦ TỤC KÊ KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (TRƯỜNG HỢP 1)

Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trường hợp thuê đất mới trả tiền hàng năm không thuộc đối tượng đối trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng về đất hoặc tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất và giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng

THỦ TỤC 13. THỦ TỤC KÊ KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (TRƯỜNG HỢP 9)

Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trường hợp thuê đất sạch trả tiền thuê đất một lần được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép trả trước tiền thuê đất tương ứng với số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (ngân sách không cân đối ...

THỦ TỤC 13. THỦ TỤC KÊ KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (TRƯỜNG HỢP 6)

Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trường hợp thuê đất mới trả tiền thuê đất một lần không thuộc đối tượng đối trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng về đất hoặc tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất và giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng

THỦ TỤC 13. THỦ TỤC KÊ KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (TRƯỜNG HỢP 8)

Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trường hợp thuê đất mới trả tiền thuê đất một lần có đối tượng đối trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng về đất (nhà đầu tư nộp ngân sách để hoàn trả chi phí bồi thường, GPMB) vào tiền thuê đất và giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng

THỦ TỤC 13. THỦ TỤC KÊ KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH (TRƯỜNG HỢP 4)

Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính trường hợp thuê đất sạch trả tiền thuê đất hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép trả trước tiền thuê đất tương ứng với số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (ngân sách không cân đối ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 271
Hôm qua : 1.374
Tháng 10 : 22.723
Năm 2020 : 340.748