Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục: Giao khu vực biển

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở TNMT tỉnh Thái Bình;

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

Lĩnh vực biển và hải đảo Đã có hiệu lực