Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Đình Hịu, bà Nguyễn Thị Kim thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Đình Hịu, bà Nguyễn Thị Kim thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 16/7/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 39/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Danh Tuyên, bà Nguyễn Thị Thuận, thường trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Danh Tuyên, bà Nguyễn Thị Thuận, thường trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngày 30/6/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 37/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ cho ông Phạm Xuân Trường, bà Lê Thị Hiền thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ cho ông Phạm Xuân Trường, bà Lê Thị Hiền thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 16/6/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 35/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Trương Văn Mẫn và bà Trần Thị Thúy, thường trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Trương Văn Mẫn và bà Trần Thị Thúy, thường trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 09/6/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 33/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông ông Đỗ Năng Khiêm, bà Nguyễn Thị Huế thường trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông ông Đỗ Năng Khiêm, bà Nguyễn Thị Huế thường trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 29/5/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 31/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Lương Thị Hiên, thường trú tại xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Lương Thị Hiên, thường trú tại xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 12/5/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 30/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.914
Hôm qua : 1.767
Tháng 08 : 17.598
Năm 2020 : 243.096