Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trịnh Xuân Dư (Trịnh Văn Rư) thường trú tại xóm 1, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trịnh Xuân Dư (Trịnh Văn Rư) thường trú tại xóm 1, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 19/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 40/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Luyến, ông Nguyễn Quang Khánh thường trú tại thôn Trà Vy Nam, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh TB (GCN có số phát hành CE 395687)

Thông báo về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Luyến, ông Nguyễn Quang Khánh thường trú tại thôn Trà Vy Nam, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh TB (GCN có số phát hành CE 395687)

Ngày 16/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 38/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Luyến, ông Nguyễn Quang Khánh thường trú tại thôn Trà Vy Nam, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh TB (GCN có số phát hành  CE 395688)

Thông báo về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Luyến, ông Nguyễn Quang Khánh thường trú tại thôn Trà Vy Nam, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh TB (GCN có số phát hành CE 395688)

Ngày 16/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 37/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Văn Đông, bà Đoàn Thị Nhàn, thường trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Văn Đông, bà Đoàn Thị Nhàn, thường trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 16/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 36/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Vũ Quang Hùng, bà Vũ Thị Bảy thường trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Vũ Quang Hùng, bà Vũ Thị Bảy thường trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày 16/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 35/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Nguyễn Văn Ngọc, bà Phạm Thị Ngoan thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Nguyễn Văn Ngọc, bà Phạm Thị Ngoan thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 16/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 34/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên hộ ông Đào Văn Huy, bà Đoàn Thị Ngoạt thường trú tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên hộ ông Đào Văn Huy, bà Đoàn Thị Ngoạt thường trú tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 22/3/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 30/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Đức Thiềng, bà Lê Thị Thúy Huệ thường trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (GCN quyền sử dụng đất có số phát hành AK 443070)
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Đức Thiềng, bà Lê Thị Thúy Huệ thường trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (GCN quyền sử dụng đất có số phát hành AĐ 172843)
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.751
Hôm qua : 2.613
Tháng 04 : 62.559
Năm 2024 : 142.084