Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đào Văn Quỳnh, bà Nguyễn Thị Chiêm thường trú tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đào Văn Quỳnh, bà Nguyễn Thị Chiêm thường trú tại xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 17/01/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 03/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Mai Xuân Chinh, bà Phạm Thị Thắm thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Mai Xuân Chinh, bà Phạm Thị Thắm thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 12/01/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 02/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trịnh Quang Sơn, bà Trần Thị Ngoan thường trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trịnh Quang Sơn, bà Trần Thị Ngoan thường trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 06/01/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 01/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Văn Thuyên, bà Nguyễn Thị Huyền thường trú tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Văn Thuyên, bà Nguyễn Thị Huyền thường trú tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày 28/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 124/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Khiếu Thị Hồng Dung thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Khiếu Thị Hồng Dung thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 28/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 123/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
QĐ về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công Ty Cổ phần Xuân Trường Phát thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Vũ Hội tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư

QĐ về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công Ty Cổ phần Xuân Trường Phát thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Vũ Hội tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công Ty Cổ phần Xuân Trường Phát thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Vũ Hội tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Trọng Lực và bà Trần Thị Lành, thường trú tại phường Quán Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Trọng Lực và bà Trần Thị Lành, thường trú tại phường Quán Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngày 22/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 119/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Văn Khanh và bà Phạm Thị Thu, thường trú tại thôn Nam Huân Nam, xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Văn Khanh và bà Phạm Thị Thu, thường trú tại thôn Nam Huân Nam, xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 22/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 121/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Trọng Lực, thường trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Trọng Lực, thường trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 22/12/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 120/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 131
Hôm qua : 285
Tháng 01 : 10.770
Năm 2023 : 10.770