Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Vũ Ngọc Tặng và bà Nguyễn Thị Cúc, thường trú tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Vũ Ngọc Tặng và bà Nguyễn Thị Cúc, thường trú tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 19/11/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 70/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Nguyễn Thị Na, thường trú tại xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Nguyễn Thị Na, thường trú tại xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 23/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 66/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Đoàn Quốc Bảo và bà Phan Thị Thư, thường trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Đoàn Quốc Bảo và bà Phan Thị Thư, thường trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 23/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 67/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Tiến Tú, bà Phạm Thị Quảng thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Tiến Tú, bà Phạm Thị Quảng thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ngày 22/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 63/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 875
Hôm qua : 830
Tháng 11 : 20.073
Năm 2019 : 259.299