Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Mão, bà Lâm Thị Thu Hà thường trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Mão, bà Lâm Thị Thu Hà thường trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Ngày 18/6/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 45/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Mai, thường trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Mai, thường trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 18/6/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 44/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Vũ Mạnh Cường (Vũ Anh Cường) và bà Trần Thị Hải, thường trú tại thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Vũ Mạnh Cường (Vũ Anh Cường) và bà Trần Thị Hải, thường trú tại thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 18/6/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 43/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Minh Hồng tại thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Minh Hồng tại thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 03/6/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 42/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy trang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy trang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Vũ Thị Phát thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy trang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Vũ Thị Phát thường trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngày 18/5/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 40/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy trang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Viết Cường, bà Ngô Thị Hằng thường trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Viết Cường, bà Ngô Thị Hằng thường trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngày 18/5/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 39/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Quang Huy thường trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Quang Huy thường trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Ngày 10/5/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 38/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đay và kinh doanh tổng hợp Thái Bình (nay là Công ty Cổ phần dệt sợi Thái Bình) tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  hộ ông Trần Thanh Hải, bà Hoàng Thị Quyên thường trú tại thị trấn Diêm Diền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Thanh Hải, bà Hoàng Thị Quyên thường trú tại thị trấn Diêm Diền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày 16/4/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 36/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Minh Nhàn thường trú tại khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Hoàng Minh Nhàn thường trú tại khu Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ngày 13/4/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 34/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 119
Hôm qua : 1.448
Tháng 06 : 32.895
Năm 2021 : 251.589