Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Đĩnh và bà Trần Thị Phan, thường trú tại thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Đĩnh và bà Trần Thị Phan, thường trú tại thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngày 18/5/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 29/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đặng Thái Sơn, bà Đặng Thị Hồng, thường trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đặng Thái Sơn, bà Đặng Thị Hồng, thường trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 04/5/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 28/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Sơn, bà Đặng Thị Hồng, thường trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Văn Sơn, bà Đặng Thị Hồng, thường trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 04/5/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 27/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trần Văn Nin thường trú tại thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trần Văn Nin thường trú tại thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày 26/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình- Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 26/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn Chừng thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn Chừng thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 20/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 25/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Yên thường trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Yên thường trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 12/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 24/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đinh Văn Hiệp, thường trú tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đinh Văn Hiệp, thường trú tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 06/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 23/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Đông Cường, bà Đặng Thị Lý thường trú tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đỗ Đông Cường, bà Đặng Thị Lý thường trú tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày 06/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 22/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Tưởng, thường trú tại thôn Đồng Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Tưởng, thường trú tại thôn Đồng Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 06/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 21/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Trung Chiến và bà Tạ Thị Ngừng, thường trú tại khu 4, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Trung Chiến và bà Tạ Thị Ngừng, thường trú tại khu 4, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 06/4/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 20/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 529
Hôm qua : 1.190
Tháng 05 : 30.079
Năm 2022 : 170.200