Thông báo về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Vương Quốc Hoàng, bà Vũ Thị Hường thường trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Vương Quốc Hoàng, bà Vũ Thị Hường thường trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 22/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 68/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Đăng Tịnh (Nhi), bà Trần Thị Đuyên thường trú tại thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Đăng Tịnh (Nhi), bà Trần Thị Đuyên thường trú tại thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 17/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 67/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Phạm Ngọc Yến, bà Đỗ Thị Xuân thường trú tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Phạm Ngọc Yến, bà Đỗ Thị Xuân thường trú tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 17/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 66/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Ngọc Luyện, bà Vũ Thị Phượng thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Ngọc Luyện, bà Vũ Thị Phượng thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 17/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 65/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Lê Bá Thắng, bà Đỗ Thị Bình thường trú tại Tổ 29, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Lê Bá Thắng, bà Đỗ Thị Bình thường trú tại Tổ 29, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 13/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 64/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Văn Lệ thường trú tại thôn Phú Lễ, xã Tự Tân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Văn Lệ thường trú tại thôn Phú Lễ, xã Tự Tân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngày 27/8/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 61/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 856585, số vào sổ 01647 QSDĐ/QĐQP, do Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ cấp ngày 23/3/1998 cho bà Nguyễn Thị Thu thường trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phùng Văn Thắng, bà Phạm Thị Ly thường trú tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phùng Văn Thắng, bà Phạm Thị Ly thường trú tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày 10/8/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 55/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.149
Hôm qua : 1.797
Tháng 09 : 52.586
Năm 2021 : 440.888