Quyết định v.v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường thuê tại thị trấn Kiến Xương và xã Bình Minh, huyện Kiến Xương để xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Bình Minh (giai đoạn 1)

Quyết định v.v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường thuê tại thị trấn Kiến Xương và xã Bình Minh, huyện Kiến Xương để xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Bình Minh (giai đoạn 1)

Ngày 05/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường thuê tại thị trấn Kiến Xương và xã Bình Minh, huyện Kiến Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ ...
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày 22/12/2023, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ...
Quyết định v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng thời công nhận Chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại xã Vũ Chính, TPTB (Khu đất Tổng Cty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin bàn giao lại cho UBND TPTB)

Quyết định v/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng thời công nhận Chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại xã Vũ Chính, TPTB (Khu đất Tổng Cty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin bàn giao lại cho UBND TPTB)

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng thời công nhận Chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình (Khu đất Tổng Cty công nghiệp hóa chất mỏ ...
QĐ v/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty cổ phần EIFFEL thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 3) tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải

QĐ v/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty cổ phần EIFFEL thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 3) tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty cổ phần EIFFEL thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 3) tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải.
QĐ v/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH đầu tư phát triển và XD Việt Hàn thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Thụy Sơn tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy (giai đoạn 2- đợt 1)

QĐ v/v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH đầu tư phát triển và XD Việt Hàn thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Thụy Sơn tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy (giai đoạn 2- đợt 1)

Ngày 20/12/2022, UBND tinh ban hành Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Thụy Sơn tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy ...
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH TVT Thái Bình thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thái Dương tại xã Dương Hồng Thủy và xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH TVT Thái Bình thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thái Dương tại xã Dương Hồng Thủy và xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất Công ty TNHH TVT Thái Bình thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thái Dương tại xã Dương Hồng Thủy và xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy.
Quyết định v.v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với khu đất giao cho Công ty Cổ phần Bidgroup để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong-Eden Garden tại phường Lê Hồng Phong- TP Thái bình ( giai đoạn1)

Quyết định v.v phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với khu đất giao cho Công ty Cổ phần Bidgroup để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong-Eden Garden tại phường Lê Hồng Phong- TP Thái bình ( giai đoạn1)

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với khu đất giao cho Công ty Cổ phần Bidgroup để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong-Eden Garden tại phường Lê Hồng Phong- TP Thái bình ( ...
Phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sự dụng đất ở tại khu quy hoạch dân cư thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư

Phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sự dụng đất ở tại khu quy hoạch dân cư thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sự dụng đất ở tại khu quy hoạch dân cư thôn Dũng Thượng, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư.
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), xã An Ninh, huyện Tiền Hải

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), xã An Ninh, huyện Tiền Hải

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), xã An Ninh, huyện Tiền Hải.
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Minh Lãng (đất công nghiệp và đất giao thông thuộc giai đoạn 2) xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Minh Lãng (đất công nghiệp và đất giao thông thuộc giai đoạn 2) xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Minh Lãng (đất công nghiệp và đất giao thông thuộc giai đoạn 2) xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.584
Hôm qua : 2.613
Tháng 04 : 62.392
Năm 2024 : 141.917