Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trường THPT Bán công Vũ Thư (Khu B), thửa đất số 289, tờ bản đồ số 3, diện tích 597,1 m2 tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trường THPT Bán công Vũ Thư (Khu B), thửa đất số 289, tờ bản đồ số 3, diện tích 597,1 m2 tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngày 14/6/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 58/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phạm Hữu Vưu, thường trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phạm Hữu Vưu, thường trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 31/5/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 57/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Vũ Quang, ông Phạm Ngọc Hân, ông Phạm Ngọc Tuyến thường trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Vũ Quang, ông Phạm Ngọc Hân, ông Phạm Ngọc Tuyến thường trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 31/5/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 56/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trần Quang Chiêu thường trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trần Quang Chiêu thường trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 31/5/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 55/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trần Quang Chiêu, bà Nguyễn Thị Khuây thường trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trần Quang Chiêu, bà Nguyễn Thị Khuây thường trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 31/5/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 54/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Đào Hồng Tiệm, bà Nguyễn Thị Doan thường trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Đào Hồng Tiệm, bà Nguyễn Thị Doan thường trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Ngày 31/5/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 53/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Phan Ngọc Thắng, bà Phạm Thị Lan Vy thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Phan Ngọc Thắng, bà Phạm Thị Lan Vy thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 31/5/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 52/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phạm Xuân Điều, bà Tạ Thị Dung, thường trú tại thôn Trung Quý, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phạm Xuân Điều, bà Tạ Thị Dung, thường trú tại thôn Trung Quý, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 31/5/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 50/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 2.319
Tháng 06 : 36.590
Năm 2024 : 250.101