Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ bà Nguyễn Thị Thêu, thường trú tại thôn Đông Đoài, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ bà Nguyễn Thị Thêu, thường trú tại thôn Đông Đoài, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày 23/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 37/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Bùi Văn Sự và bà Nguyễn Thị Ngọ, thường trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Bùi Văn Sự và bà Nguyễn Thị Ngọ, thường trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 21/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 36/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Trọng Mật, bà Nguyễn Thị Nhuận thường trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Trọng Mật, bà Nguyễn Thị Nhuận thường trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 21/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 35/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Đặng Trường Giang, bà Trần Thị Thu Dung thường trú tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Đặng Trường Giang, bà Trần Thị Thu Dung thường trú tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 15/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 34/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất..
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Phạm Duy Chuynh, bà Vũ Thị Thoa thường trú tại xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Phạm Duy Chuynh, bà Vũ Thị Thoa thường trú tại xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 15/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 33/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Vũ Văn Cước, bà Nguyễn Thị Thanh thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Vũ Văn Cước, bà Nguyễn Thị Thanh thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 14/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 29/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ bà Nguyễn Thị Thu Hiền thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ bà Nguyễn Thị Thu Hiền thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 13/5/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 28/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 926
Tháng 05 : 22.531
Năm 2019 : 92.100