Thông báo về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Vương Quốc Hoàng, bà Vũ Thị Hường thường trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Vương Quốc Hoàng, bà Vũ Thị Hường thường trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 22/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 68/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Đăng Tịnh (Nhi), bà Trần Thị Đuyên thường trú tại thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Đăng Tịnh (Nhi), bà Trần Thị Đuyên thường trú tại thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 17/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 67/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Phạm Ngọc Yến, bà Đỗ Thị Xuân thường trú tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Phạm Ngọc Yến, bà Đỗ Thị Xuân thường trú tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 17/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 66/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Ngọc Luyện, bà Vũ Thị Phượng thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Ngọc Luyện, bà Vũ Thị Phượng thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 17/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 65/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở để thực hiện dự án đường ĐH.01 (đoạn từ La Uyên đến Búng) giai đoạn 1, huyện Vũ Thư

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở để thực hiện dự án đường ĐH.01 (đoạn từ La Uyên đến Búng) giai đoạn 1, huyện Vũ Thư

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở để thực hiện dự án đường ĐH.01 (đoạn từ La Uyên đến Búng) giai đoạn 1, huyện Vũ Thư
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án Điểm dân cư tổ dân phố số 1, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án Điểm dân cư tổ dân phố số 1, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án Điểm dân cư tổ dân phố số 1, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Lê Bá Thắng, bà Đỗ Thị Bình thường trú tại Tổ 29, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Lê Bá Thắng, bà Đỗ Thị Bình thường trú tại Tổ 29, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 13/9/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 64/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Văn Lệ thường trú tại thôn Phú Lễ, xã Tự Tân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Trần Văn Lệ thường trú tại thôn Phú Lễ, xã Tự Tân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngày 27/8/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 61/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.139
Hôm qua : 1.797
Tháng 09 : 52.576
Năm 2021 : 440.878