Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ bà Đặng Thị Mão, thường trú tại xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hộ bà Đặng Thị Mão, thường trú tại xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày 19/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 13/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Nguyễn Văn Hạnh, bà Nguyễn Thị Ngát, thường trú tại xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Nguyễn Văn Hạnh, bà Nguyễn Thị Ngát, thường trú tại xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 07/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 12/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Nguyễn Quang Đỉnh, bà Vũ Thị Trâm, thường trú tại xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Nguyễn Quang Đỉnh, bà Vũ Thị Trâm, thường trú tại xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 07/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 10/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phùng Chi (Phùng Văn Chi), thường trú tại xóm 9, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phùng Chi (Phùng Văn Chi), thường trú tại xóm 9, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 07/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 09/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Trương Văn Tâm, bà Lê Thị Huệ, thường trú tại thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Trương Văn Tâm, bà Lê Thị Huệ, thường trú tại thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 06/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 08/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Thuấn, thường trú tại thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Thuấn, thường trú tại thôn Đồng Lạc, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 06/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 07/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lại Văn Bình (Lại Thanh Bình), thường trú tại xóm 1, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lại Văn Bình (Lại Thanh Bình), thường trú tại xóm 1, xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 29/01/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 06/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Nhân Nghĩa, bà Trần Thị Định, thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Nhân Nghĩa, bà Trần Thị Định, thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 26/01/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 05/TB-VPĐKĐĐTB về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 411
Hôm qua : 389
Tháng 02 : 6.579
Năm 2024 : 20.822