Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn Luận (Phạm Quốc Luận), thường trú tại xóm 7, thôn Tân Phú, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Văn Luận (Phạm Quốc Luận), thường trú tại xóm 7, thôn Tân Phú, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 21/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 73/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trịnh Văn Lý (Trịnh Xuân Lý), thường trú tại xóm 4, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Trịnh Văn Lý (Trịnh Xuân Lý), thường trú tại xóm 4, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 21/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 72/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đình Tuấn thường trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đình Tuấn thường trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 21/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 71/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Miên, thường trú tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Miên, thường trú tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 21/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 70/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Mùi, thường trú tại xóm 7, thôn Tân Phú, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Mùi, thường trú tại xóm 7, thôn Tân Phú, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 21/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 69/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Hoàng Thị Huê, thường trú tại xã Quang Hưng (nay là xã Minh Quang), huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Hoàng Thị Huê, thường trú tại xã Quang Hưng (nay là xã Minh Quang), huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 14/9/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 66/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Quang Nhiệm và bà Phạm Thị Hiền thường trú tại khu An Bình, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Quang Nhiệm và bà Phạm Thị Hiền thường trú tại khu An Bình, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngày 30/8/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 64/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Trần Văn Hoài và bà Nguyễn Thị Trâm, thường trú tại Thôn Bác Trạch Đông, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Trần Văn Hoài và bà Nguyễn Thị Trâm, thường trú tại Thôn Bác Trạch Đông, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 17/8/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 63/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Quang Huy, thường trú tại xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Quang Huy, thường trú tại xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 17/8/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 62/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Nam Hùng, thường trú tại xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Nam Hùng, thường trú tại xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 17/8/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 61/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 464
Tháng 09 : 15.783
Năm 2022 : 289.802