Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Cảnh, bà Nguyễn Thị Sử thường trú tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Cảnh, bà Nguyễn Thị Sử thường trú tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày 19/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 45/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Phong, bà Phan Thị Luyến thường trú tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Phong, bà Phan Thị Luyến thường trú tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngày 19/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 44/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Văn Cảnh, bà Vũ Thị Ly thường trú tại xã Thuỵ Duyên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Bùi Văn Cảnh, bà Vũ Thị Ly thường trú tại xã Thuỵ Duyên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Ngày 19/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 43/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hà Xuân Chuyền thường trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hà Xuân Chuyền thường trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 12/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 41/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Đặng Văn Kiểm, thường trú tại xóm 6, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Đặng Văn Kiểm, thường trú tại xóm 6, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 18/4/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 37/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 311
Tháng 06 : 1.591
Năm 2023 : 71.061