Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Nguyễn Thị Na, thường trú tại xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Nguyễn Thị Na, thường trú tại xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 23/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 66/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Đoàn Quốc Bảo và bà Phan Thị Thư, thường trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Đoàn Quốc Bảo và bà Phan Thị Thư, thường trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 23/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 67/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Tiến Tú, bà Phạm Thị Quảng thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Tiến Tú, bà Phạm Thị Quảng thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ngày 22/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 63/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Đoàn; bà Hoàng Thị Oanh thường trú tại xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Đoàn; bà Hoàng Thị Oanh thường trú tại xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ngày 21/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 60/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Trọng Thưởng; bà Nguyễn Thị Thúy thường trú tại thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và đã chuyển quyền cho ông Nguyễn Quốc Toản; bà Nguyễn Thị Huyền...

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Trọng Thưởng; bà Nguyễn Thị Thúy thường trú tại thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và đã chuyển quyền cho ông Nguyễn Quốc Toản; bà Nguyễn Thị Huyền...

Ngày 21/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 61/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Phạm Thị Xuyên, ông Đoàn Văn Dụng, thường trú tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Phạm Thị Xuyên, ông Đoàn Văn Dụng, thường trú tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày 15/10/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 59/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 830
Tháng 11 : 19.201
Năm 2019 : 258.427