Câu hỏi:
Kiến nghị

Gia đình tôi có tranh chấp quyền sử dụng đất với nhà hàng xóm, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử phúc thẩm tuyên phần đất tranh chấp thuộc nhà tôi. Gia đình tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục gì. Nhà hàng xóm nhất định không chịu ký giáp ranh. Vui lòng hướng dẫn cho tôi.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

    • Theo quy định tại khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định như sau: “3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật”. Theo quy định trên, thì gia đình bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
    • Để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất công dân mang theo Bản án của tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn và thực hiện theo Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình./.
    23/11/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều