Câu hỏi:
Xin hỏi cơ quan trả lời giúp
Bố chúng tôi có 1 mảnh đất để lại cho các con hưởng thừa kế, nhưng khi chúng tôi làm thủ tục xin tách thửa thì gia đình hàng xóm với lý do là xích mích lâu dài không ký giáp ranh cho nhà tôi. Vậy tôi xin hỏi cơ quan để tiếp tục làm thủ tục tách thửa thì cần phải làm gì?
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời có tính chất tham khảo
  • - Nếu thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

    + Trường hợp tranh chấp thì gia đình liên hệ với UBND xã để hoà giải tranh chấp đất đai.

    + Trường hợp không thống nhất được thì gửi đơn đến cơ quan Toà án để giải quyết theo thẩm quyền.

    - Nếu thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, nếu có tranh chấp thì gia đình đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai./.

    21/09/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều