Câu hỏi:
Nhiều công trình sai phạm tại xã Dương Phúc đến nay xã, huyện vẫn chưa xử lý. Ngày 8/6/2021 tôi đã gửi đơn đến Sở để tố cáo Chủ tịch xã Dương Phúc thiếu trách nhiệm quản lý đất đai, để công trình sai phạm tràn lan, nay Sở xử lý chỉ đạo ntn?

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại địa bàn xã Dương Phúc- Thái Thụy- Thái Bình công trình xây dựng sai phạm tràn lan. Tôi đã gửi nhiều đơn đến các cấp xã, huyện mà đến nay không có đơn vị chính quyền nào xử lý các công trình trên, để tình trạng xây dựng trái phép mọc lên tràn lan, không rõ các công trình có phải được chính quyền tiếp tay hay không? mà các công trình đã và đang xây dựng rất ngang nhiên, tiếp tục xây to hơn, thách thức việc người dân tố cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Các đơn gửi về huyện Thái Thụy xử lý cũng không có thấy chính quyền huyện xử lý, mời người dân làm việc. Vì thế, ngày 08/6/2021 tôi gửi đơn Tố cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường tố cáo ông Nguyễn Trường Ca- Chủ tịch xã Dương phúc về việc thiếu trách nhiệm quản lý đất đai tại địa bàn xã, để các công trình sai phạm mọc lên ngang nhiên mà không xử lý. Tố cáo công trình sai phạm hộ Ông Báo xây dựng hơn 11 năm nay không bị tháo dỡ. Việc các cấp dưới đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý sai phạm vậy tôi kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, giải quyết dứt điểm để người dân chúng tôi có niềm tin vào bộ máy chính quyền. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời có tính chất tham khảo
 • Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

  - Về nội dung tố cáo ông Lã Xuân Báo xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Dương Phúc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến UBND xã Dương Phúc để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền tại Văn bản số 35/STNMT-TTr ngày 07/01/2021; nội dung tố cáo ông Nguyễn Trường Ca là Chủ tịch UBND xã Dương Phúc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thái Thụy đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến UBND huyện Thái Thụy để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền tại Văn bản số 819/STNMT-TTr ngày 19/4/2021 và đều thông báo cho ông Lã Văn Lâm biết.

  - Về việc giải quyết đơn tố cáo của ông Lã Văn Lâm ngày 08/6/2021:

  Đơn tố cáo ngày 08/6/2021 của ông Lã Văn Lâm có nội dung trùng với nội dung đơn ngày 16/4/2021 của ông Lâm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến UBND huyện Thái Thụy để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền nêu trên. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tố cáo ngày 08/6/2021 của ông Lã Văn Lâm không đủ điều kiện xử lý.

  Do nội dung các câu hỏi của ông Lã Văn Lâm gửi đến Chuyên mục Hỏi - Đáp công dân của Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều lần, có nội dung trùng lặp, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời lần cuối cùng đối với ông Lã Văn Lâm về các nội dung này./.

  30/06/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều