Câu hỏi:
UBND xã Phú Xuân giao đất 5% cho dân trên đất đất chưa được giải phóng mặt bằng

Năm 2016 UBND xã Phú Xuân giao đất dịch vụ 5% cho dân trên đất chưa giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa được cấp sổ có vi phạm pháp luật hay không. Tôi làm đơn kiến nghị xin đổi từ đất chưa được giải phóng mặt bằng sang đất có mặt bằng để đi cấp sổ nhưng UBND xã không đồng ý mà yêu cầu gia đình tôi phải ở nguyên lô đất chưa có mặt bằng để đợi UBND xã giải phóng mặt bằng mới có đất giao cho gia đình tôi trong khi đã đổi cho một số hộ khác có tình trạng giống hệt lô đất của gia đình tôi thì có được coi là sai phạm và có biểu hiện tiêu cực hay không?

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Theo nội dung bà Nguyễn Thị Biên trình bày thì năm 2016 UBND xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình giao đất dịch vụ 5% cho dân trên đất chưa giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ; bà Biên làm đơn kiến nghị xin đổi đất chưa giải phóng mặt bằng sang đất có giải phóng mặt bằng để đi cấp sổ nhưng UBND xã không đồng ý trong khi đã đổi cho một số hộ khác có tình trạng giống lô đất của gia đình bà.

    Theo quy định tại Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 thì việc Nhà nước giao đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

    Theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Thái Bình (không phải thẩm quyền của UBND xã).

    Nội dung bà Biên hỏi nhưng không có tài liệu kèm theo (văn bản giao đất của UBND xã Phú Xuân năm 2016, quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền). Do đó, Sở không đủ căn cứ trả lời cụ thể ý kiến của bà, đề nghị bà Biên liên hệ UBND thành phố Thái Bình để được giải quyết theo thẩm quyền./.

    29/06/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều